Rörpostens storhetstid

Vad?System för att skicka meddelanden, blodprover och andra mindre föremål snabbt och effektivt. Används alltjämt inom sjukvården främst inom sjukvården. Hur?Med hjälp av tryckluft skapas ett över- eller undertryck (vakuum)…

0 kommentarer

Williamsburg, Brooklyn, New York

Williamsburgs gentrifiering 2005 bestämde sig New Y orks politiker för att acceptera en storskalig förändring av huvudsakligen två områden- North Side och Greenpoint – i Williamsburg, Brooklyn. I förändringen av detaljplanen…

0 kommentarer

Slut på innehåll

Det finns inga fler sidor att hämta